ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری

این مجموعه به استحضار همه شما عزیزان می رساند با کادری مجرب در محل در ارتباط با ارتقاء لپ تاپتان در خدمتتان هستیم. در صورتیکه توان مالی خریدتان ضعیف است و قادر به خرید لپ تاپ مورد نیازتان نیستید و لپ تاپی دارید که بدلیل کندی سیستم و دیر بالا …

خریدار انواع لپ تاپ(نوت بوک)

این مجموعه به استحضار همه شما عزیزان مصرف کننده ای که لپ تاپ استوک ،کارکرده ، شکسته یا خاموش، معیوب و خرابی دارید که تمایلی برای نگهداریش ندارید می رساند جهت فروش از طریق پیام رسان واتس آپ با ما کانکت شده و کانفیک وعکس لپ تاپ خود را برای …

نمایندگی ایسوس-ایسوس سرویس-تعمیرقاب لپ تاپ ایسوس

 تعمیروترمیم قاب لپ تاپ ایسوس

جایگزینی جهت احیای قاب شکسته لپ تاپ درنبودقاب مربوطه دربازار آی تی جهت تعویض می باشدکه توسط کارشناس مجرب این علم که به فنون این امرواقف می باشدانجام می پذیرد.
کارشناس متبحراین امرکه یک فنی کارحرفه ایست دقیقا”واقف است که چگونه قاب شکسته یک لپ تاپ راترمیم کندکه مجددنشکند.
یک قابساز حرفه ای قادراست باتبحروباکمک دستگاههای الکترونیکی خاص و باکمک خلاقیت خود تکه های نداشته قاب شما را بسازدودرکنارزیبایی وتمیزی نتیجه کار،ضمانت حداقل ۶ ماهه ترمیمش جزواصول اولیه کارش خواهدبود. شایان به ذکراست که مراقبت ازلپ تاپ تعمیرشده وظیفه مصرف کننده می باشد.واضح ومبرهن است که لپ تاپی که محافظت نشوددستخوش آسیب خواهدشد.طبیعی است که لپ تاپی که ازدستتان بیفتدمی شکندودستگاه نو یاتعمیرشده  هردوموقع افتادن وپرت شدن مجددمی شکنندبنابراین مراقبت ازلپ تاپ به اندازه ترمیمش حائزاهمیت می باشدوترمیم به تنهایی جوابگونخواهدبود.
یک قابسازواقعی نمونه کارداردواگرعکسی ارائه دهدجهت نمونه کاربایدبتواند همان نتبجه راارائه دهدبنابراین شما مشتری گرامی موقع تحویل دستگاه خود به مدعیان این امرباآگاهی لازم اقدام کنیدچون دربازارآی تی هرکسی میتواندمدعی این امرباشدوکوتاهی شمادرامرشناخت، پیامدهای سنگینی برایتان به دنبال خواهدداشت.
حضورا”درمحل حاضرشویدودرخواست ارائه نمونه کاربدهید.یک قابسازواقعی همیشه درمحل کارش نمونه کاردارد.هرگزگول جملاتی نظیرتعمیرگاه ما جای دیگریست رانخوریدچون درصورت ایجادمشکل کسی جوابگویتان نخواهدبود.
سونیران مجموعه ایست دارای جوازکسب قابسازی باسابقه چندین ساله که قادراست دراین امریاریتان کند.

عزیزان متاسفانه بدلیل مشکلاتی که تحریم در کشورمان ایجاد کرده تاچ آلین وان در بازار موجود نمی باشد و ما برای حل نسبی این مشکل تصمیم گرفتیم که با طراحی گلس و چایگزین کردن با تاچ شکسته  به بهبود ظاهر ناخوشایند آن کمک کنیم.در چنین وضعیتی درست است که گلس نمی تواند مثل تاچ عمل کند و بهیچ وجه قابلیت تاچ رانخواهد داشت  اما می تواند به بهبود ظاهر آلین وان کمک کند. نمونه زیر مدلی از آلین وان ایسوس را نمایش می دهد که تاچش شکسته و مطابق معمول در بازاز موجود نبوده که گلس برایش طراحی شده و بدین ترتیب مشکل ظاهریش برطرف شده :

touch asus-glass asus-touch all in one
تعویض تاچ آلین وان ایسوس

نمونه دیگر از ALL IN ONE ASUS که بدلیل وجود نداشتن تاچ این مدل در بازار ، تاچ شکسته تعویض گردیده و گلس جدید طراحی و جایگزین شده :

touch asus-glass asus-touch all in one

نمونه قاب شکسته لپ تاپ ایسوس مدل TP550L که قاب پشت ال ایی دی و قاب دور ال ایی دی و لولاها وخارهای روکش لولای یو شکسته و نمونه ترمیم و رنگ شده :

COVER ASUS TP550L-FRAME ASUS TP550L

نمونه لپ تاپ ایسوس مدل UX303L که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی شکسته و روکش لولا گم شده و لولا شکسته و نمونه ترمیم شده و رنگ شده که روکش لولای یو شکل ساخته و نصب شده :

FERAM ASUS UX303L -فریم و کاور ایسوس UX303L

نمونه لپ تاپ ایسوس مدل R540 که بخشی از قاب پشت ال ایی دی و دور ال ایی دی آن کنده شده و و تیکه ندارد ولولا شکسته و نمونه ترمیم شده و رنگ شده آن :

COVER ASUS R540-FRAME ASUS R540

نمونه لپ تاپ ایسوس که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی کنده شده و قاب دور ال ایی دی تیکه ندارد ولولا شکسته و نمونه ترمیم شده و رنگ شده آن :

bezel ASUS -فریم و کاور ایسوس

نمونه قاب شکسته لپ تاپ ایسوس مدل N580v که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی و قاب دور ال ایی دی و لولاها وخارهای روکش لولای یو شکسته و نمونه ترمیم و رنگ شده :

 FERAM ASUS n580v -فریم و کاور ایسوس n580v

نمونه لپ تاپ ایسوس مدل N53 که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی و قاب دور ال ایی دی و جاپیچهای قاب زیر کیبورد و لولای آن شکسته و نمونه ترمیم شده و رنگ شده آن :

frame laptop asus n53-cover laptop asus n53

نمونه قاب شکسته لپ تاپ ایسوس مدل K555L که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی و قاب دور ال ایی دی و لولاها وخارهای روکش لولای یو شکسته و نمونه ترمیم و رنگ شده :

FERAM ASUS K555L -فریم و کاور ایسوس K555L

نمونه قاب شکسته لپ تاپ ایسوس مدل N501 که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی و قاب دور ال ایی دی و لولاها وخارهای روکش لولای یو شکسته و نمونه ترمیم و رنگ شده :

FERAM ASUS N501J -فریم و کاور ایسوس N501J

نمونه  لپ تاپ ایسوس  که قاب دور کیبورد و قاب کف و جاپیچهای زیر لولا از هر دو طرف شکسته و لولاها سفت شده  که لولاها تعمیر و قابها ترمیم و رنگ شده :

FERAM ASUS -فریم و کاور ایسوس

نمونه قاب شکسته لپ تاپ ایسوس مدل K550J که قاب پشت ال ایی دی و قاب دور ال ایی دی و دور کیبورد آن شکسته و لولاها مشکل دارند که لولاها تعمبر شده و قابها رنگ شده :

FERAM ASUS k550j -فریم و کاور ایسوس k550j

نمونه قاب شکسته لپ تاپ ایسوس مدل N56J که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی و قاب دور ال ایی دی و لولاها و جاپیچهای زیر کیبورد و قاب کف شکسته  که لولاها تعمیر شده و قابها ترمیم و رنگ شده :

FERAM ASUS N56J -فریم و کاور ایسوس N56J

نمونه قاب شکسته لپ تاپ ایسوس مدل N56JN که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی و قاب دور ال ایی دی و لولاها و روکشهای لولا و  جاپیچهای زیر کیبورد  شکسته  که لولاها تعمیر شده و قابها ترمیم و رنگ شده :

COVER ASUS N56JN-FRAME ASUS N56JN

نمونه قاب شکسته لپ تاپ ایسوس مدل N56JN که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی و قاب دور ال ایی دی و لولاها و روکشهای لولا و  جاپیچهای زیر کیبورد وقاب کف شکسته  که لولاها تعمیر شده و قابها ترمیم و رنگ شده :

COVER ASUS N56JN-FRAME ASUS N56JN

نمونه قاب شکسته لپ تاپ ایسوس مدل N501 که جاپیچهای قاب پشت و دور ال ایی دی و قاب دور کیبورد و کف آن شکسته که لولاها تعمیر و قابها ترمیم و رنگ شده :

COVER ASUS N501-FRAME ASUS N501

نمونه قاب شکسته لپ تاپ ایسوس مدل X550 که قاب پشت و دور ال ایی دی و قاب دور کیبورد و کف آن شکسته که لولاها تعمیر و قابها ترمیم و رنگ شده :

FRAME ASUS X550-فریم ایسوس X550

نمونه لپ تاپ ایسوس F82Q که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی کنده و قاب دور ال ایی دی از چند ناحیه شکسته و رو کش لولاهای هر دو طرف کنده و گم شده بود ضمنا” لولاها هم شکسته بود که لولاها تعویض شده و شکستگیهای قاب پشت و قاب دور ال ایی دی ترمیم و رنگ شده و روکش لولا هم برای هر دو طرف ساخته شده:

FERAM ASUS F82Q -فریم و کاور ایسوس F82Q

نمونه قاب شکسته لپ تاپ ایسوس مدل K555L که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی شکسته وکنده شده وهولدرهم نیکه ندارد.

 

FERAM ASUS K555L -فریم و کاور ایسوس K555L

نمونه لپ تاپ ایسوس مدل G552 که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی شکسته بود که ترمیم شد و لولاها تعمیر شدند:

FERAM ASUS G552 -فریم و کاور ایسوس G552

ساخت روکش لولای یو برای انواع واقسام لپ تاپهای ایسوس و لنوو:

قاب محاقظ لولا,روکش لولا,پوشش لولا

ساخت روکش لولای یو برای ایسوس N550:

قاب ایسوس ان 550-قاب ایسوس N550

نمونه شکسته و ترمیم شده قاب دور ال ایی دی ایسوس مدل N53 که معمولا بدلیل فشارلولا جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی شکسته همچنین  موجب شکستن قاب دور ال ایی دی میشود.

FERAM ASUS N53 -فریم و کاور ایسوس N53

نمونه قاب ایسوس M51V که لولاو قاب کف شکسته درواقع قاب کف تکه کنده شده وگم شده داشت ویک روکش لولا هم نداشت.به درخواست مشتری و بمنظور کاهش هزینه لولا تعمیر شدوتکه شکسته ساخته شداماروکش لولاساخته نشد.

FERAM ASUS M51v -فریم و کاور ایسوس M51v

نمونه قاب شکسته ایسوس N550JV که قاب پشت ال ایی دی آن شکسته و روکش لولا ندارد.قاب پشت ال ایی دی ترمیم شده و روکش لولا برایش طراحی وساخته شده.

FERAM ASUS N550J -فریم و کاور ایسوس N550J

نمونه  ترمیم شده قاب  ایسوس که قاب دور ال ایی دی آن وهمچنین جاپیچهای قاب پشت آن شکسته شده بود ولولای آن تعمیرشده :

FERAM ASUS -فریم و کاور ایسوس

نمونه ایسوسی که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی یک طرف آن شکسته و روکش لولا نداردوترمیم شکستگی قاب پشت وساخت روکش لولا و تعمیرلولای آن :

FERAM ASUS -فریم و کاور ایسوس

نمونه لپ تاپ ایسوس مدل N551 که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی و قاب دور ال ایی دی  یک طرف آن و  روکش لولا و لولای آن شکسته و نمونه ترمیم شده و رنگ شده آن :

FRAME ASUS N551-فریم و کاور ایسوس N551

نمونه لپ تاپ ایسوس مدل N53S که جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی و قاب دور ال ایی دی و جاپیچهای قاب زیر کیبورد و لولای آن شکسته و نمونه ترمیم شده و رنگ شده آن :

FRAME ASUS N53S-فریم و کاور ایسوس N53S

نمونه قاب دور ال ایی دی لپ تاپ ایسوس مدل N43 که شکسته و نمونه ترمیم شده و رنگ شده آن:

FRAME ASUS N43-فریم و کاور ایسوس N43

نمونه قاب ایسوسی که لولاها و جاپیچهای زیرپنل کیبورد و کف شکسته و نمونه ترمیم شده آن :

frame laptop asus-cover laptop asus

نمونه لپ تاپ ایسوس گیمینگ که رنگ  بخشی از پنل دور کیبوردش  بدلیل استفاده از استون په مشکل برخورده و پاک شده و نمونه ترمیم و رنگ شده آن :

frame laptop asus gaming-cover laptop asus gaming

نمونه لپ تاپ ایسوس مدل x450c که جاپیچهای قاب پشت ال سی دی  و تکه ای از قاب دور کیبورد کنده شده  و لولا شکسته و روکش لولای یک سمت را ندارد اما  مشتری با ترمیم و ساخت روکش لولا موافقت نکرده  و بقیه شکستگیها ترمیم و رنگ شده :

frame laptop asus x450c-cover laptop asus x450c